Kas tie gyvybės chemikalai?

Mokslas, nagrinėjantis cheminius gyvybinių procesų aspektus, yra vadinamas biochemija. Nors atradimai šioje srityje padaryti tik labai neseniai ir vis daromi, jau išaiškinta dauguma esminių aspektų. Netgi yra išleista keletas plačiam skaitytojų ratui priimtinų knygų:

    The Chemicals of Life

    The Molecules of Life

Geriausia yra pirmoji pateikta knyga. Jos autorius yra Dr. Isaac Asimov –  biochemijos profesorius ir geriausias visų laikų mokslinio populiarinimo knygų autorius bei plačiai žinomas mokslinės fantastikos romanų kūrėjas.

Knyga išleista 1962-ais ir jau tapo bibliografine retenybe. Ir nors tuomet dar nebuvo žinomi visi gybybės chemikalai (dar nebuvo atrastos nukleininės rugštys DNR ir RNR), visi esminiai gyvybės proceso aspektai aprašyti nuosekliai ir labai nuodugniai. Bene svarbiausia, kad net sudėtingi reiškiniai aprešyti paprastai ir yra lengvai suprantami.

o o o

Gyvybės chemikalai yra pastoviai gaminami kiekvienoje organizmo ląstelėje pagal poreikius ir pagal galimybes:

Gyvybė neatsiranda savaime – ją kuria ir palaiko kiekvienoje organizmo ląstelėje vis gaminami gyvybės chemikalai

Komentarai

Komentarų dar nėra

Komentuokite

Komentarai matomi tik po patvirtinimo