Cholesterolis – blogas ar geras?

XXI amžiuje vakarietiško tipo visuomenėje neįmanoma nesusidurti su nūnai labai ‘populiariu’ cholesterolio reiškiniu.

cholesterolisApie cholesterolį sužinoma iš TV, radijo, žurnalų ar laiklraščių reklamos, internetiniuose straipsniuose ar pokalbių metu. Daro vis daugiau cholesterolio testų ir vis dažniau nustato per daug? cholesterolio, ir jį tiesiog būtina? mažinti medikamentais…

1. Ar išties per daug cholesterolio ?
2. Ar taip būtina jį mažinti ?

Knygos apie cholesterolį

Kaip taisyklė, patikimiausia – surinkta iš iš daugelio įvairių šaltinių ir visapusiškai ištyrinėta – informacija pateikiama knygose. Be abejo, viskas priklauso nuo autorių ir jų interesų.

► Ši knyga – ne pirmoji apie cholesterolį ir ją parašė ne mokslininkas ar medikas. Tai gan nauja ir didelė (virš 550 puslapių) knyga, kurioje pateikta alternatyvi informacija. Be to, autorius leidžia pakrauti knygą nemokamai (PDF formatas, 3,020 KB) iš savo tinklapio:

http://www.yourdoctorisaliar.com/.

Ten pat galima užsakyti ir popierinę knygą.

Arba šią knygą galite pakrauti čia.

Lengva matyti, kad autoriaus pozicija labai kategoriška ir ‘aštri’. Daug pasako vien knygos pavadinimas

Tavo gydytojas – melagis

Toliau seka teiginys:

Sužinok tiesą apie cholesterolį, kol daktaras nenužudė tavęs
(ar tavo artimo)!

► Danų kilmės mokslininkas, medikas Uffe Ravnskov yra pagarsėjęs lipdų hipotezės kritikas. Jis parašė virš 80 mokslinių straipsnių ir keletą knygų, kritikuodamas teiginio “sumažinta cholesterolio koncentracija… ženkliai sumažina širdies ir kraujotakos problemas” pagrindu sukurtus medikamentus ir terapijas.

Norintys sužinoti tiesą turėtų paskaityti puikiai argumentuotą ir lengvai suprantamą nedidelę (90 psl.) knygą:

    How the Cholesterol Myths Are Kept Alive

Pažiūrėkite atidžiau:

    $29 Billion Reasons to Lie About Cholesterol

$29 miliardai priežasčių meluoti apie cholesterolį

Vien knygos pavadinimas pasako viską apie vadinamo sveikatos apsaugos (farmacijos pramonės ir oficialios medicinos) biznio pastangas visiems agresyviai aiškinti apie vadinamų cholesterolio medikamentų būtinumą

Kur cholesterolis naudojamas

Prieš sprendžiant ką nors iš organizmo pašalinti, visada naudinga (dažniausiai būtina) žinoti, ką ta dalis daro – gero ar blogo. Pasirodo, kad cholesterolis yra universali žaliava (statybinė medžiaga):

Informacija pateikiama puikioje knygoje

    Eat Fat, Lose Fat

Kiekvienas pasirinks – valgyti daugiau cholesterolio ar bandyti jo kiekį mažinti toksiškų medikamentų pagalba

Aš kasdien valgau kelis kiaušinius, sviestą, riebų sūrį

IR TIKIUOSI GYVENTI ILGAI BEI SVEIKAI

Komentarai

Komentarų dar nėra

Komentuokite

Komentarai matomi tik po patvirtinimo